• Gün
  • Saat
  • Dakika
  • Saniye

Ana Konular

Atriyal Fibrilasyon

Ventriküler Aritmiler

Supraventriküler Taşikardiler

Bradiaritmiler ve Kalıcı Kalp Pilleri

ICD / CRT

Ani Kardiyak Ölüm

Genetik Aritmik Sendromlar

Kalp Yetmezliği

Genel Klinik Aritmiler

Elektrogram Kursu

Transseptal Geçiş Kursu

Adım Adım Supraventriküler Taşikardi Ablasyonu Kursu

Kalp Pili Kontrolü Kursu